Inleiding

TinyMCE is een platform-onafhankelijke web-based Javascript HTML WYSIWYG editor, vrijgegeven als Open Source onder de LGPL door Moxiecode Systems AB. Het heeft de mogelijkheid om HTML TEXTAREA velden of andere HTML-elementen om te zetten naar editor instanties. TinyMCE wordt gebruikt als tekst editor in het Bart4 CMS.

 

Teksteditor menu

Afbeelding Naam / functie Beschrijving / functie
vet / (ctrl + B) Schakelaar om een of meer letters/woorden wel/niet vet te maken
cursief / (CTRL + I) Schakelaar om een of meer letters/woorden wel/niet in schuinschrift te zetten
onderstrepen / (CTRL + U) Schakelaar om een of meer letters/woorden wel/niet te onderstrepen
doorhalen Schakelaar om een of meer letters/woorden wel/niet door te halen
css style bewerken Vul in het popup-scherm de gewenste eigenschappen in.
  attributen invoegen/bewerken Voeg attributen of gebeurtenissen toe
links uitlijnen Paragraaf/kopregel links uitlijnen
centreren Paragraaf/kopregel centreren
rechts uitlijnen Paragraaf/kopregel rechts uitlijnen
uitvullen Paragraaf/kopregel volledig uitvullen
paragraaf/opmaak Geef aan of de tekst een paragraaf, een adres of een kop met grootte X is
lettertype Het te gebruiken lettertype. Let op: niet elk programma om webpagina’s te bekijken kent alle lettertypes. De volgende zijn bijna overal bekend: Verdana, Arial, Helvetica en Times New Roman of kunnen eenvoudig met een vergelijkbare letter worden weergegeven. Zie ook de pagina „Welk lettertype of font kan ik gebruiken?
lettergrootte / tekengrootte Grootte van lettertype aanpassen
knippen  
kopiëren  
plakken  
als platte tekst plakken Alleen de tekst blijft over. De gehele opmaak wordt verwijderd, inclusief tabelindeling etc.
Klik op deze knop en zet de tekst in het popup-venster. Daarna op OK of Annuleren.
Internet Explorer: de tekst wordt direct in het Berichttekst veld geplaatst.
vanuit Word plakken

Teksten uit Word brengen veel opmaaktekens mee die:
a. De tekst op de website groter maakt dan nodig.
b. In conflict kunnen komen met de opmaak die gekozen was voor de website.
c. Vreemde teksten/tekens kunnen veroorzaken.

Met deze knop wordt alle specifieke Word opmaak verwijderd.

Selecteer eerst de tekst in Word en kopieer naar het klembord.
Afhankelijk van de browser wordt, als op de knop „invoegen uit Word” wordt geklikt, de tekst direct op de plaats van de cursor ingevoegd (zoals bij Internet Explorer). Bij andere browsers (zoals FireFox) wordt eerst een popup-venster getoond waar de tekst met Ctrl-V in geplakt moet worden, waarna op OK of Annuleren gedrukt wordt.

code opruimen Specifiek bedoeld voor programmacode. Selecteer (het deel van) de tekst die opgeschoond moet worden. De paragraafindeling wordt verwijderd: de gehele tekst wordt een doorlopend verhaal. Andere opmaak blijft gehandhaafd.
zoeken  
opsommingstekens Opsommingstekens (bolletjes) met inspringen
nummering Cijfer 1 t/m 9999 met inspringen
inspringen verkleinen Inspringen verkleinen van een paragraaf of kopregel
inspringen vergroten Inspringen vergroten van een paragraaf of kopregel
ongedaan maken (CTRL + Z) Laatste actie ongedaan maken
herhalen (CTRL + Y) Ongedaan gemaakte actie herhalen
(hyper-)link/ mailto link invoegen / bewerken

Hyperlink invoegen/bewerken: meer uitleg op deze pagina

Als de geselecteerde tekst een e-mailadres is, kan hier een mailto link van gemaakt worden

link verwijderen Hyperlink (link naar ander deel van de tekst of pagina) verwijderen
anker Aangeven waar een hyperlink naar toe moet springen binnen een pagina. Alleen relevant als dit niet bovenaan de pagina is.
afbeelding invoegen/bewerken Afbeelding invoegen/bewerken: meer uitleg op de pagina voeg een afbeelding toe en een afbeelding met begeleidende tekst”
  media invoegen/bewerken Hiermee kunt u embedded media (o.a. Flash) toevoegen: meer uitleg op de pagina voeg media toe
  HTML bron bewerken Bewerk de HTML-code die wordt gebruikt om de pagina weer te geven
  nieuwe tabel invoegen Voeg een tabel in. Vul in het popup-scherm de gewenste eigenschappen in van de tabel: meer uitleg op deze pagina.
rij-eigenschappen tabel Bekijk/wijzig de eigenschappen van een tabelrij. Vul in het popup-scherm de gewenste eigenschappen in.
cel-eigenschappen tabel Bekijk/wijzig de eigenschappen van een tabelcel. Vul in het popup-scherm de gewenste eigenschappen in.
rij boven invoegen Voeg een rij in vóór de rij waarin de cursor staat
rij onder invoegen Voeg een rij in ná de rij waarin de cursor staat
rij verwijderen Verwijder de rij waarin de cursor staat
kolom links invoegen Voeg een kolom in vóór de kolom waarin de cursor staat
kolom rechts invoegen Voeg een kolom in ná de kolom waarin de cursor staat
kolom verwijderen Verwijder de kolom waarin de cursor staat
tabelcellen splitsen Splits een cel in meerdere rijen of kolommen
tabelcellen samenvoegen Voeg aaneengesloten tabelcellen samen
scheidingslijn invoegen Voegt een horizontale lijn in (1 punt dik)
opmaak verwijderen Selecteer (het deel van) de tekst waarvan de opmaak verwijderd moet worden (o.a. lettergrootte, font, kleur, vet, cursief, etc.)
hulplijnen weergeven aan/uit Schakelaar om hulplijnen van tabel wel/niet weer te geven
bovenkast (superscript)  
onderkast (subscript)  
symbool invoegen Selecteer een speciaal teken en zet deze in de tekst
  volledig scherm Resize tekst editor naar een volledig scherm