Inleiding

De restrictie module is verantwoordelijk voor het beveiligen van pagina's, mappen en websites. Een voorbeeld van een restrictie module is te bekijken op deze pagina. Maak voor het maken van een restrictie module gebruik van de Wizard. Meer uitleg over de Wizard op deze pagina.

De restrictie module bestaat de volgende onderdelen:

Zone

Er kunnen aparte zones gemaakt worden, waar groepen gebruikers lid van kunnen worden.
Klik op 'Zones beheren' om nieuwe zones aan te maken.

De volgende opties zijn mogelijk:

Wat is beveiligd

Hier zijn de volgend opties mogelijk:

Klik op 'Toevoegen' om een pagina, map of website toe te voegen. Een selectie dialoog wordt geopend en hier kan worden gekozen welke map, pagina of website beveiligd moet worden. Klik op 'OK' en het bestand staat in het veld wat is toegevoegd. Klik daarna op 'Opslaan' om de gegevens in de restrictie module op te slaan.

 

Wie hebben toegang

Hier zijn de volgende opties mogelijk:

Toegang IP-adressen

Klik op 'Toevoegen'. De volgende opties zijn:

Instellingen

Bij instellingen zijn de volgende opties:

Speciale pagina's:

Opties voor het inloggen: Deze worden actief nadat een login pagina is gekozen bij speciale pagina's.

Opties voor registratie: Deze worden actief nadat er een registratie pagina is gekozen bij speciale pagina's.

E-mailteksten

E-mail teksten instellen:

Social login

Bij Social login zijn de volgende instellingen mogelijk: