Inleiding

Hier worden gebruikers toegevoegd die toegang hebben in het CMS of op een onderdeel van de website.
De gebruikers zijn te vinden in het menu onder 'Beheer'.

De volgende opties zijn mogelijk:

Acties:

Taken:

Andere locaties: Mits deze is ingesteld op de startpagina, meer uitleg hierover op de pagina Startpagina.

Detail: Geeft informatie over de geselecteerde gebruiker.

Zoeken: Voer hier de naam in van de persoon om deze op te zoeken in het cms.

Nieuwe gebruiker

Klik op 'Nieuwe gebruiker'.

Het dialoogvenster bestaat uit 2 tabbladen:

Gegevens

Hier worden de persoonlijke gegevens ingevoerd.

Groepen

Selecteer de groepen waar de gebruiker toegang heeft.
Meer uitleg hierover op de pagina Groepen.

Persoonlijke instellingen

Bij persoonlijk instellingen kunnen de instellingen van de startpagina worden invoerd.
Persoonlijke instellingen bestaan uit 2 tabbladen:

Startpagina

Hier zijn de volgende opties mogelijk:

Overig

Hier zijn de volgende opties: